Et faglig team -
innen renhold

Hva kan et faglig team gjøre for oss?

• Faglig utveksling

• Erfaringsoverføring

• Bedre kommunikasjon på tvers av hvilken rigg vi jobber på

• Bedre opplæring og oppfølging av de som skal ta fagbrev innen renhold

• Mulighet til å få mer faglig kompetanse innen renholdsutstyr

• Mulighet til å få mer faglig kompetanse om de materialene og overflatene vi utfører renhold på

• Mulighet til å påvirke beslutninger, ved å få en sjanse til å uttale oss på forhånd, i saker som er relevante for vårt arbeid

• Få en mulighet til at vi kan videreutvikle oss faglig gjennom kurs, faglitteratur ol.

• Hjelpe til med at renholdsfagbrevet oppnår anerkjennelse og respekt

• Vise vår bedrift at våre erfaringer kan påvirke bedriften på en positiv måte

• Ha mulighet til å vise våre kollegaer den utviklingen som er innen renholdsbransjen, og hvordan denne utviklingen kan påvirke vår arbeidshverdag

Materialer og overflater

Hvilke materialer utfører vi renhold på?

• Malte Overflater

• Vinyl gulv

• Linoleumsgulv

• Laminat

• Epoxy

• Stål, glass, plast, tre, skinn, marmor, finer

• Metall

• Renholdsmetoder på forskjellige overflater

• Hvilke renholdsmidler er best egnet på de forskjellige overflatene

• Hvordan materialer og overflater utgjør en stor forskjell for oss med tanke på ergonomi, økonomi og det psykososiale arbeidsmiljøet

Hva vi med renholdsfagbrev
kan tilføre Sodexo

NS Insta 800

Etter å ha fått relevant fagkunnskap om NS Insta 800, som er en nordisk renholdsstandard, vil vi kunne bistå med kunnskap om dette på følgende områder:
• Vi kan bistå med å få NS Insta 800 inn som et konsept vi kan tilby eventuelle kunder i et anbud. Det er fullt mulig å tilby kunden to valgmuligheter i et anbud der det ene anbudet tilbyr NS Insta 800. Denne standarden tilbyr kunden en kvalitetssikring på renhold.
• Ved å ha renhold basert på denne standarden har man mindre periodisk renhold. Periodisk renhold er tyngre renhold som lettere kan føre til belastningsskader og sykefravær, noe som igjen er kostbart for vår bedrift.
• Dersom vi får et anbud der denne standarden skal innføres, vil nivået for rengjøring være lettere å diskutere med virksomhetens ledelse når har vi et konkret verktøy som man kan bruke i vurderingen.
• Vi kan være superbrukere på eget skift og lære opp kollegaer i bruk av NS Insta 800.
• Vi kan bistå med stikkontroller på arbeidsplassen for å sjekke at vi leverer den renholdskvaliteten vi skal i henhold til kundens krav.

Avlasting

Delegering av arbeid

 • • Vi kan avlaste forpleiningssjef med å lage renholdsplaner, bestillinger, gulvvedlikehold, vedlikehold av inventar, endringskompetanse, papirarbeid i forbindelse med stillingsinstrukser, nedvasklister etc.
 • • Bistå som fadder, dele egen erfaring, være med på praktisk opplæring av nyansatte i form av kurs på land før første offshore reise.
 • • De vil da få relevant opplæring i riktige renholdsmetoder, ergonomi, arbeidsteknikk, kjemikaliebruk og HMS.

Kunnskap

Erfaringsoverføring

 • • Vi kan bistå med å følge opp nyansatte ute på jobb slik at de får en bedre og mer effektiv arbeidshverdag.
 • • Vi kan være med å bidra til at det psykososiale miljøet er bra på arbeidsplassen.
 • • Vi kan dele kunnskap med arbeidskollegaer, f.eks på morgenmøte og safetymøte.

Trening

Å forebygge er mer økonomisk enn å helbrede

 • • Vi kan være pådriver til å arrangere pausetrim på jobb.
 • • Dette kan gi en bedre arbeidshverdag i form av bedre trivsel
 • • Du blir mer positiv, i bedre humør og får en økt arbeidsglede
 • • Kan føre til at den enkelte på lang sikt får bedre helse
 • • Kan gi en positiv effekt i form av lavere sykefravær

Hygiene

Syke kunder er dårlig økonomi

 • • Faglig kompetanse innen renhold gjør oss til ressurspersoner som kan være med på å sikre et godt innemiljø og en god hygiene på vår arbeidsplass
 • • Ved smitte/sykdomsutbrudd ombord kan vi være en ressurs for sykepleier og forpleiningssjef
 • • Vi har kunnskap om smittevern, hvordan bryte smittevei, vet hvordan vi kan forebygge ved hjelp av riktig renhold.
 • • Hvis man effektivt kan stoppe smitte/sykdomsutbrudd i starten, sparer vi oss selv for merarbeid, samt at operatør/kunden får lavere kostnader når de slipper å sende hjem syke folk.

Ergonomi

God ergonomi er god økonomi

 • • Ergonomi og en bevisst måte å jobbe på, vil få ned sykemeldinger, belastningsskader, muskelsmerter, senebetennelser og ryggsmerter.
 • Hva er god ergonomi?

 • • Ergonomiske tiltak en selv kan gjennomføre:»
 • • Varier arbeidet dersom mulig
 • • Skift hånd
 • • Jobb med armene inntil kroppen
 • • Unngå krum rygg, bruk heller knær og lår
 • • Tyngdeoverføring fra bein til bein
 • • Riktig skotøy
 • • Ta pauser ved tungt arbeid
 • • Unngå gjentatte, statiske bevegelser
 • • Ha en god arbeidsplanlegging – ikke gå mange ganger for å hente glemte ting.
 • • Tøy ut mellom øktene
 • • Lær å lytte til kroppens signaler
 • • Vær positiv
 • Det er ingen som ønsker å få belastningsskader som kan føre til langtidssykemelding eller uføretrygd.
  Å tenke ergonomisk er en god måte å minimere risikoen for dette.